Ingen kan göra allt...

...men alla kan göra något! Jag kan till exempel vara behjälplig med att hoppa ihop trädgårdsavfallet i tunnan, bra va? 😉

(null)